Hollandi piiratud vastutusega äriühingu

Sea üles piiratud vastutusega äriühing Hollandis

Hollandi BV (besloten vennootschap) on populaarseim üksus, mida kasutatakse rahastamis – , valdusühingu või autoritasu ettevõttena rahvusvahelistes struktuurides. Hollandi BV on võrreldav Ameerika piiratud vastutusega äriühinguga või Saksa GmbH’ga. Hollandi piiratud vastutusega äriühingu üles seadmine on ideaalne ettevõtjate jaoks, kes soovivad rajada või jätkata äri Hollandis. Hollandi BV pakub eravastutuse õiguslikku piirangut ning paremat väljanägemist kui täisühing või füüsilisest isikust ettevõtja, eriti kui sa teed rahvusvahelist äri.

CompanyNL - Start your Dutch Company
Hendrik-Jan van Duijn ~ DTS Duijn's Tax Solutions. ~ Founder of CompanyNL

Hendrik-Jan van Duijn ~ DTS Duijn’s Tax Solutions. ~ Founder of CompanyNL.

For the last 11 years, my company, colleagues, and myself, Hendrik Jan, have been leading the organization in helping and guiding you, our client, in setting up a Dutch B.V. 100% completely remotely, no travelling necessary.

Mis on Hollandi BV?

Hollandi BV on osakuteks jaotatud äriühing. Need osakud ei ole vabalt ülekantavad ning on eraisikuliselt registreeritud. Hollandi aktsiaselts võib olla moodustatud ühe või enama ‘moodustaja” poolt, kes võivad olla üksikisikud ja/või juriidilised isikud. Äriühingul on võib olla osanik, kes on samuti juhatuse liige. Nii üksikisikud kui ka äriühingud võivad olla äriühingu (ainu)moodustajad kui ka juhtkond. Ei ole vahet kas see on Hollandi või rahvusvaheline üksikisik või üksus. Veel üks Hollandi BV eelis on fakt, et minimaalne osakapital on 0.01 EUR.

Nõudmised

Selleks, et seada üles Hollandi piiratud vastutusega äriühingut pead sa:

  • Valima oma äriühingule nime;
  • Otsustama, kes saab olema osanik või osanikud ning milline on osakapitali suurus;
  • Hankima Hollandi aadressi;
  • Koostama ja allkirjastama moodustamislepingu (vaata allpool);
  • Registreerima Hollandi eraisiku piiratud vastusega äriühingu Hollandi kaubanduskoja äriregistris.

Hollandi piiratud vastutusega äriühingu moodustamise põhikiri

Uue äriühingu registreerimisega äriregistris peab kaasnema moodustamisleping. See moodustamisleping peab sisaldama järgnevat:

  • Äriühingu põhikirja koopia;
  • Tuleb esitada sissemakstud ja emiteeritud osakapitali väljavõte;
  • Lühike kirjeldus nagu asutajate ja kõigi juhatuse liikmete nimed, aadress ning muud detailid;
  • Iga tegevdirektori võimupiirid, äriühingu representeerimise ja sidumise eesmärgil.

Mida veel? Ava pangakonto

Sa pead ühtlasi avama Hollandi pangakonto. Sa pead hankima Hollandi maksukohuslase numbrid. Need numbrid antakse välja Hollandi maksuhaldurite poolt, kui asjakohane.

Vajad rohkem informatsiooni Hollandi BV üles seadmise kohta? Võite meiega vabalt ühendust võtta allpoolse kontaktvormi kaudu!

Cookies and Newsletter

Welcome to CompanyNL We use cookies to enhance the functionality of our website, improve site navigation and assist in our marketing efforts, you can not disable them. You are free to leave this website and clean your browser of cookies if you don’t agree or accept. Our cookie policy

Join our Newsletter

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.